Waalwijk staat achter motie: “Voorrang voor zon op dak”

WAALWIJK – De gemeente Waalwijk heeft op 15 december een brief ontvangen van de provincie Noord-Brabant. Dit gaat over de provinciale motie “Voorrang voor zon op dak”. De provincie gaat met deze brief nader in op de motie en hoe de provincie gezamenlijk met gemeenten en Enexis invulling willen gaan geven aan deze motie.

Deze motie wil voorrang geven aan de realisatie van zon op het dak. De Regionale Energie en Klimaatstrategie (REKS) is aan het kijken voor mogelijke initiatieven om zon op dak voorrang te geven boven zonneparken. De REKS heeft daarnaast een lijst opgesteld met Enexis over lopende initiatieven in de regio. De provincie heeft in haar brief aangegeven dat zij er alles aan gaan doen om aan de voorwaarden van de lijst te voldoen.

Waalwijk

De gemeente Waalwijk wil een slimme combinatie gaan gebruiken van zon en wind voor het opwekken van duurzame energie. Verder heeft de gemeente geïnventariseerd hoeveel bedrijfsdak er beschikbaar is. De gemeente geeft aan om 25% hiervan te willen gaan gebruiken voor het opwekken van energie. Daarnaast wil de gemeente de middelgrotezonnevelden tot een beperkte grootte van maximum 15 hectare gaan minimaliseren.

Toekomst

De gemeente wil een actieplan gaan opstellen voor de toekomst. Dit gaat in overleg met het bedrijfsleven. Ze willen samen tot een versnelling komen in de realisatie van zon op dak. Ook wil de gemeente samen met de provincie in overleg gaan met de stichting Waalwijk CO2 Vrij.

Ze willen samen gaan deelnemen aan pilots om ook zon te gaan realiseren op moeilijkere daken, dit in verband met de draagkracht en brandveiligheid. Als laatst wordt er gezocht naar incourante gronden om zonne-energie op te wekken. Een voorbeeld daarvan is de Gansoyensesteeg waarop LangstraatZon 4 hectare zonneveld wil gaan realiseren.

Deel dit bericht met je vrienden!