Waalwijk zet in op verstedelijking: van dorps naar stads

WAALWIJK - Er is een tekort aan woningen en een tekort aan de juiste woningen in Waalwijk. Jonge gezinnen zouden graag in hun omgeving willen blijven, maar kunnen niet terecht in een gezinswoning. Het college wil daarom de woningbouw versnellen.

De ambities en complexiteit van de plannen zijn besproken tijdens een werkbezoek van gedeputeerde Ronnes van Wonen en Ruimte aan Waalwijk. Samen met wethouder Daandels bezochten ze enkele locaties rondom de binnenstad.

"We willen groeien omdat onze bedrijven groeien en steeds moeilijker de vacatures kunnen invullen en daarnaast moeten we groeien omdat we ons voorzieningenniveau anders niet op peil kunnen houden", laat Daandels weten.

Deel dit bericht met je vrienden!