Waalwijks sportakkoord getekend

WAALWIJK - Op dinsdag 6 oktober tekenden 23 organisaties uit gemeente Waalwijk het
Lokaal Sportakkoord. Gezamenlijk gaan zij aan de slag met diverse acties, met
als hoofddoel zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen.

Het ministerie van VWS sloot in de zomer van 2018 samen met de sportsector,
gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een nationaal Sportakkoord. De
gemeente Waalwijk en betrokken lokale partners werkten in aansluiting daarop aan een
breed gedragen Waalwijks Sportakkoord.

Samen gaan de organisaties aan de slag met drie thema’s: Inclusief sporten en bewegen & vaardig in bewegen, Vitale sport- en beweegaanbieders in een positieve sportcultuur en Duurzame sportinfrastructuur. Binnen deze thema’s zijn verschillende kansrijke acties benoemd, die de komende tijd verder worden uitgewerkt en waar mogelijk worden uitgevoerd.

Denk hierbij aan het stimuleren van beweegvaardigheden voor de jongste jeugd (tot 6 jaar), het ontwikkelen van sport- en beweegactiviteiten voor kwetsbare inwoners, zoals mensen met een beperking, chronisch zieken en mensen met een laag inkomen en onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor (meer) sport en beweging in de openbare ruimte.