Alsnog subsidie voor Stichting Blauwe Maan

WAALWIJK - Het college in Waalwijk heeft besloten om stichting Blauwe Maan in 2021 alsnog een waarderingssubsidie van €10.000,- te verlenen. Met deze subsidie verwacht de organisatie de hulpverlening aan inwoners van gemeente Waalwijk voort te kunnen zetten.

"In het komende half jaar blijven we met elkaar in contact over de resultaten en cliënten in 2021 en de mogelijke afspraken voor 2022 en verder", laat het college weten. De portefeuillehouder heeft in de afgelopen maanden diverse keren overlegd met Stichting Blauwe Maan. Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat het college heeft besloten om Stichting Blauwe Maan in 2021 alsnog een waarderingssubsidie te geven.