Bodemsanering Winterdijk Sprang-Capelle

SPRANG-CAPELLE - De provincie Noord-Brabant is begonnen met het saneren van gedempte sloten ten noorden van Sprang-Capelle aan de Winterdijk. Dit gebeurt vooruitlopend op de natuurontwikkeling in de Westelijke Langstraat.

In het natte veenweidegebied (grasland) zijn een aantal sloten gedempt met puin en andere bodemvreemde materialen. In de gedempte sloten is een verontreiniging aangetroffen met voornamelijk bestrijdingsmiddelen (PCB’s) en minerale olie.

De aard en de omvang van de verontreiniging is onderzocht. Er is sprake van ernstige bodemverontreiniging met ecologische risico’s. Daarom is een plan opgesteld waarbij de bodem wordt gesaneerd voor de toekomstige natuurfunctie.