Brabant Water en Thermaflex gaan samenwerking aan

WAALWIJK - Brabant Water en Thermaflex hebben een intentie overeenkomst getekend. Met het tekenen van de overeenkomst gaan Brabant Water en Thermaflex samen oplossingen ontwikkelen om de vervanging van bestaande waterleidingen efficiënter en slimmer te doen, met behoud van de hoge kwaliteit van het drinkwater.

Tijdens een informele bijeenkomst op Landgoed Wolfslaar in Breda hebben Brabant Water en Thermaflex een intentie overeenkomst getekend om samen nieuwe, efficiënte en slimme oplossingen te ontwikkelen voor de vervanging van bestaande, tertiaire waterleidingnetten. Door het tekenen van deze overeenkomst geven beide partijen aan een langdurige samenwerking te willen aangaan.

Met het opstellen van een programma van eisen en een test & innovatieprogramma zullen de kaders voor de samenwerking gedefinieerd worden. De doelstellingen die beide partijen met deze samenwerking beogen:

1) Komen tot een optimale vervangingsstrategie;
2) Werken aan een drinkwaternetwerk van de toekomst, inclusief recycling;
3) Kostenbesparing realiseren;
4) Overlast voor de directe omgeving te minimaliseren.

Thermaflex heeft veel kennis en ervaring in het renoveren van stadsverwarmings-netten op innovatieve wijze. Deze kennis en kunde zijn goed bruikbaar voor de uitdagingen waar de watersector voor staat. Tijdens de eerste gesprekken is gebleken dat Thermaflex een interessante partij is, die via intensieve samenwerking nieuwe en innovatie oplossingen kan (door)ontwikkelen. Door vanuit andere, nieuwe invalshoeken te kijken naar slimme oplossingen, verwacht Brabant Water nieuwe inzichten te verwerven en haar leidingnetwerk efficiënter te kunnen vervangen.

Door middel van een aantal pilot projecten zullen nieuwe oplossingen in de praktijk getest worden. De kennis en informatie die tijdens deze pilot projecten wordt opgedaan zal gebruikt worden voor toekomstige ontwikkelingen. Waar mogelijk zullen inzichten en kennis die is opgedaan, gedeeld worden met de buitenwereld om daarmee de vooruitgang te bevorderen.

Deel dit bericht met je vrienden!