Coalitievorming Heusden: voorkeur voor DMP, Gemeentebelangen en VVD

HEUSDEN - De politieke partijen van de gemeente Heusden hielden een eerste gesprek over de coalitievorming.

Een coalitie van drie partijen lijkt het meest haalbaar. Op basis van de gesprekken gaat de voorkeur uit naar een coalitie met DMP Heusden, Gemeentebelangen en VVD. Dat levert een coalitie op van 16 zetels. Dit is, in verhouding tot eerdere bestuursperiodes in Heusden, een relatief kleine meerderheid. Gezien de afgelopen bestuursperiodes is het opvallend dat Heusden Eén niet deelneemt aan verdere coalitiebesprekingen. Aanvullend op de eerste gespreksronde hebben Heusden Eén, DMP, Gemeentebelangen en VVD met elkaar gesproken. Uit dit gesprek bleek voor alle drie de politieke partijen dat er een te smalle basis is om de gesprekken met Heusden Eén voort te zetten.

Deel dit bericht met je vrienden!