College stelt visie vast voor woningbouw De Moer

LOON OP ZAND/ DE MOER - Het college van B&W in Loon op Zand wil noordoost De Moer ontwikkelen. De huidige woningmarkt is krap en er is een groeiende behoefte aan woonruimte. Samen met grondeigenaren en projectontwikkelaars wordt gekeken naar de mogelijkheden om in de komende jaren zo’n veertig tot vijftig woningen te bouwen onder de noemer 'Hooivork III'.

Het college werkt mee aan een stedenbouwkundig plan, waarbij zowel Middelstraat 8 als 10 een woonbestemming heeft. Tijdens eerdere bijeenkomsten in De Moer werd al duidelijk dat de inwoners behoefte hebben aan nieuwe woningbouw.