‘De Els omvormen naar woon-, werk- en winkelgebied’

WAALWIJK - Winkelcentrum De Els kan in de toekomst omgevormd worden van een monofunctioneel winkelgebied tot een multifunctioneel woon-, werk- en winkelgebied.

Dat is het oordeel van ontwikkelaars BanBouw, Rezidenz en Tarra architectuur en stedenbouw, die in opdracht van de Vereniging Onderhoud (VO) Winkelcentrum De Els een opzet hebben gemaakt voor een toekomstplan.

In de nieuwe visie voor het winkelcentrum, dat al jaren kampt met leegstand, staan ontmoeting en levendigheid centraal. Als de plannen gerealiseerd zijn, zou het overdekte winkelcentrum beter verbonden moeten zijn met de rest van het centrum.

De plannen richten zich niet daarom alleen op een kwaliteitsimpuls voor De Els. Door de toevoeging van woningen moet de levendigheid vergroot worden, aldus de opstellers van de visie. De komende maanden gaan de partijen verder met het onderzoeken en verder uitwerken van de plannen.

VO Winkelcentrum De Els is al geruime tijd bezig met de positionering van het winkelcentrum. Om tot deze nieuwe visie te komen is gesproken met eigenaren, winkeliers en de gemeente.

Afgelopen week lanceerde de Sanders Retail Groep het plan voor het terugbrengen van de bibliotheek in de voormalige St Petrusschool.  Ook dit plan moet voor nieuw leven in het Waalwijkse centrum zorgen.