Dongen wil toekomstige klimaatproblemen oplossen met inwoners

DONGEN - Door de klimaatsverandering zullen de komende jaren steeds vaker hevigere regenbuien, droge perioden en hittestress voorkomen. In de gemeente Dongen zullen regen- en hagelbuien door klimaatverandering met 12 tot 25% heviger worden tot het jaar 2050. Uit de stresstest blijkt dat een aantal belangrijke wegen in Dongen kwetsbaar zijn voor overstroming na een hevige bui.

De gemeente gaat komende tijd de dialoog aan met inwoners over deze klimaatstresstesten. De resultaten van de klimaatdialoog vormen een belangrijk onderdeel van het nieuwe Water- en Rioleringsplan. Door met de inwoners in gesprek te gaan, kunnen ze de gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de klimaatopgave gaan invullen. Via verschillende communicatiekanalen worden inwoners uitgenodigd om op het platform hun ervaringen te delen en kunnen ze met ideeën te komen.