Dongense VVD: “Stop uitholling gemeente”

DONGEN - De regio Hart van Brabant wil een verandering zien in het gemeentefonds van het rijk. Ze krijgen te weinig geld om jeugdzorg en de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) op orde te krijgen. Ook bij de gemeente Dongen is de maat vol.

Het college heeft tijdens de raadsvergadering van 24 september een motie aangenomen waarin ze kenbaar maken dat er vanuit het rijk iets met dit probleem gedaan moet worden. ''De gemeente werd ineens verantwoordelijk voor jeugdzorg en de WMO. Het college kreeg veel meer taken toegewezen. Dat was echt een aanslag op de portemonnee, want door de verdeling van het gemeentefonds gaat het grote geld naar de grote gemeenten. Wij krijgen maar een klein hapje van de financiële koek. De vraag naar zorg wordt groter, maar we krijgen te weinig geld om het op te lossen. Voor Dongen is de grens bereikt'', aldus de griffier van de gemeente Dongen.

Het is als gemeente ook bijna niet mogelijk om zelf iets aan de kosten van jeugdzorg te doen. “Ieder kind heeft recht op zorg, maar de zorgkosten gaan automatisch naar de gemeente. Op een bepaald moment kan de gemeente het op financieel gebied ook niet meer ophoesten.''

In een persbericht van de Dongense VVD wordt dit probleem ook aangekaart. ''Soms zijn er kinderen bij met hele dure zorg, bijvoorbeeld uithuisplaatsingen uit het gezin. Dan zijn de kosten meer dan 100.000 euro per kind en dat is voor de gemeente Dongen heel veel geld.''

De negen burgemeesters van de regio Hart van Brabant hebben een brief gestuurd naar de Tweede Kamer met de vraag om dit probleem op te lossen. ''Er moet een groter deel van de financiële koek naar de gemeente gaan. Het rijk moet maar ergens anders geld vandaan halen of de gemeentefonds herverdelen'', zegt de griffier

Deel dit bericht met je vrienden!