Project Aanpassing Waterhuishouding Waalwijk van start

WAALWIJK - Op woensdag 26 mei was  er een belangrijk moment in het project Aanpassing Waterhuishouding Waalwijk. De eerste paal voor het nieuwe gemaal De Slagen staat. Een gemaal is een inrichting om water van een lager naar een hoger niveau te brengen.

Het project Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk maakt de natuurontwikkeling in de Westelijke Langstraat mogelijk. Door Gemaal De Slagen verandert de stroomrichting van het water in Waalwijk. Zo kan het waterpeil in de Westelijke Langstraat omhoog, waardoor bijzondere natuur zich kan ontwikkelen en het cultuurhistorisch waardevolle slagenlandschap behouden blijft.

Door de bouw van het gemaal en het aanpassen van sloten, duikers en stuwen kan Waterschap Brabantse Delta de stroomrichting van het water in Waalwijk veranderen.

Deel dit bericht met je vrienden!