Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis blijft ver onder prijsplafond

WAALWIJK / TILBURG - Een ziekenhuisfusie hoeft niet te leiden tot extra prijsverhogingen. Dat bewijst het gefuseerde Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Voor het tweede jaar op rij blijft de prijsstijging ver onder het landelijk gemiddelde. De prijstoename ten opzichte van 2014 is slechts 0,2 procent. Dat is veel minder dan het gemiddelde in de markt (1,15 procent).

Het St. Elisabeth Ziekenhuis (Tilburg) en het Tweesteden ziekenhuis (Tilburg & Waalwijk) zijn augustus 2013 bestuurlijk gefuseerd. De ziekenhuizen kregen destijds toestemming van de Nederlandse Mededingsautoriteit (NMa) voor de fusie, waarbij afspraken zijn gemaakt over een (vrijwillig) prijsplafond. Uit een recente controleverklaring van de accountant, afgegeven ten behoeve van de publieke toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (de opvolger van de NMa), blijkt dat de prijzen van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis ten opzichte van peiljaar 2012 met slechts 2,65 procent zijn gestegen. Het landelijk gemiddelde was in dezelfde periode 6,34 procent, aldus de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis laat zien dat schaalvergroting voordelen oplevert. Bestuursvoorzitter Bart Berden: “Door de fusie hebben we ons zorgaanbod in de regio Midden-Brabant kunnen behouden, en zelfs iets uit kunnen breiden. Ook is de kwaliteit aantoonbaar verbeterd. Gelijktijdig sturen we scherp op kosten. We hebben efficiencywinst behaald door onder meer de verpleegafdelingen neurologie en cardiologie op één locatie te centreren”. Berden: “We gaan door op het ingeslagen pad, met een continue focus op kostenbeheersing. Dit mag echter niet ten koste gaan van onze zorgverlening. Zo zetten we geen rem op het voorschrijven van dure geneesmiddelen en blijven we nieuwe (operatie)technieken invoeren, zoals mechanische trombectomie; het verwijderen van stolsels uit de hersenvaten zodat schade door een hersenbloeding kan worden beperkt.”

Deel dit bericht met je vrienden!