Fruitschalen voor langdurig zieken in Waalwijk

WAALWIJK - Ieder jaar verrast de Centrale Carnavals Vereniging Schoenlapperslaand in de week voorafgaand aan carnaval de langdurig zieken in Waalwijk (Schoenlapperslaand) en ‘’Driessen’’ met een fruitschaal.

De aktie is bedoeld voor alle langdurig zieken die niet in een verzorgingsinstelling verblijven.
De organiserende commissie wil graag weten wie hiervoor in aanmerking komt.

Aanmelden kan tot 19 februari per mail naar: fruitschalen@schoenlapperslaand.nl
Telefonisch (tussen 18.00 en 19.00 uur): Mevr. M. Mol 0416-338273.

Deel dit bericht met je vrienden!