Gemeente weer aan zet voor toekomst Cammeleur

DONGEN – De groep gebruikers van de Cammeleur die samen met de gemeente werkten aan een toekomstplan voor het gebouw, heeft de bal weer bij de gemeente gelegd. Volgens hen is de gemeente de aangewezen instantie om tot een gezamenlijke visie te komen.

De vier partners Theek 5, Het KunstPodium, ContourdeTwern en Stichting DonckHuys constateerden dat er ‘verschil van inzicht blijkt te zijn - tussen stuurgroepleden - over wat de wezenlijke problemen in het Cammeleur-concept zijn, en ook hoe deze het best op te lossen zijn.’

Om tot een Toekomstperspectief Cammeleur 3.0 te komen is meer tijd nodig dan een paar weken. Theek 5, Het KunstPodium, ContourdeTwern en Stichting DonckHuys leggen de bal bij de gemeente. “De gemeente kan, vanuit integraal beleid, overstijgend aan mogelijk tegenstrijdige organisatie-belangen van individuele partijen, de juiste afwegingen en keuzes maken en deze vertalen naar een Toekomstperspectief”, verwoordt het college het standpunt van de partners.

Als gevolg van die beslissing verliezen de stuurgroepleden hun invloed op de inhoud van het plan. Het zou de meest effectieve stap om rust en duidelijkheid te creëren in wat omschreven wordt als een complexe situatie.

Het college geeft aan dat het de komende tijd verder werkt aan het Toekomstperspectief 3.0. De eerder gestelde deadline van december dit jaar gaat niet gehaald worden. Wanneer het plan wel klaar is, kan het college nog niet zeggen.