GGD Hart voor Brabant hard bezig met voorbereidingen coronavaccin, maar nog veel onduidelijk

LANGSTRAAT - Als alles meezit, dan worden volgens minister Hugo de Jonge rond 4 januari de eerste mensen in Nederland gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat leidt tot verbaasde reacties. Jan Fransoo, hoogleraar logistiek aan de universiteit van Tilburg en de TU Eindhoven zei tegen NOS dat ‘niets erop wijst dat we er klaar voor zijn’. Ook Herman van der Weide, voormalig hoofdinspecteur Gezondheidszorg, ziet vaccineren op korte termijn niet gebeuren. Maar hoe denkt GGD Hart voor Brabant over de uitspraken van De Jonge?

De GGD’en hebben jarenlange ervaring met grote vaccinatieprogramma’s, maar over het coronavirus is nog veel onbekend. Daarom worden de draaiboeken volgens de GGD Hart voor Brabant continu geactualiseerd, zodra er nieuwe informatie beschikbaar komt. “We nemen deel aan werkgroepen met het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het RIVM en andere partners en dragen daar al onze kennis bij.”  Ook worden ICT-systemen op elkaar afgestemd. Zo wordt inzichtelijk of mensen al of niet gevaccineerd mogen worden en wie inmiddels gevaccineerd zijn. “We zijn volop bezig met de voorbereiding.”

Uitdagingen
Maar volgens de GGD Hart voor Brabant zijn er nog veel onduidelijkheden die ervoor zorgen dat de GGD’en zich nog niet volledig kunnen voorbereiden op het vaccinatieprogramma. “Denk aan de onzekerheden over het vaccin: hoe makkelijk of moeilijk is het om het vaccin te bewaren en toe te dienen (1 en 2 keer)? Hoeveel vaccin zal er zijn en hoeveel tijd is er om het vaccin toe te dienen?”

Een andere grote uitdaging zal het personeel zijn. “Hoeveel mensen hebben we tegelijkertijd nodig? Aan welke eisen moeten de mensen voldoen om een injectie te mogen geven etcetera.” De GGD Hart voor Brabant laat weten hard te werken aan het aanpakken van de uitdagingen die bij de vaccinatie tegen het coronavirus komen kijken.

“Zodra alle informatie die we nu nog missen, er is, kunnen wij normaliter snel overgaan tot het zetten van de prikken. Hoe snel, zal natuurlijk afhangen van de vaccinatiestrategie die de overheid kiest, maar ook hoe het vaccin moet worden bewaard en toegediend.”