Henk Heuverling benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

WAALWIJK - Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft op 19 april jongstleden besloten de heer J.H.H. (Henk) Heuverling (70 jr.) uit Waalwijk te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn verdiensten voor de lokale politiek.’ Burgemeester Kleijngeld reikte vrijdagmiddag de Koninklijke onderscheiding uit tijdens zijn afscheid in theater De Leest in Waalwijk.

De heer Heuverling was van 1978 tot 1995 wethouder (en tevens raadslid) van de gemeente Waalwijk en van 2006 tot 2008 raadslid van dezelfde gemeente. Van 2008 tot 2015 was de heer Heuverling wederom wethouder (in het duale stelsel) met de portefeuille Sport, Cultuur, Onderwijs en Volkshuisvesting. Wegens gezondheidsredenen heeft hij zijn wethouderschap beëindigd en is hij tot de gemeenteraad toegetreden. Als wethouder heeft de heer Heuverling bijzondere resultaten behaald. Binnen het onderwijs heeft hij voor de nieuwbouw van het Dr. Mollercollege en twee basisscholen, de renovatie van drie basisscholen en een buitenschoolse opvang gezorgd.

Henk Heuverling heeft zich in het verleden ingezet voor de bouw van theater De Leest aan het Vredesplein en de recentelijke uitbreiding hiervan en Jongerencentrum de Tavenu. Op sportgebied is de aanleg van een sportboulevard gerealiseerd en heeft hij de basis gelegd voor de toekomstige bouw van het Schoen, Leder, Educatie en Museum (SLEM) en de verdere ontwikkeling van het centrum van Waalwijk.

Bij zijn afscheid als raadslid en wethouder in 1995 ontving de heer Heuverling de Erepenning van de gemeente Waalwijk.

Deel dit bericht met je vrienden!