Herbenoeming burgemeester Wim Luijendijk

LOON OP ZAND - Met ingang van dinsdag 19 april is Wim Luijendijk opnieuw benoemd als burgemeester van gemeente Loon op Zand.

Eind vorig jaar stemde de raad unaniem in met een tweede ambtstermijn. Volgens de officiële procedure stuurt de gemeenteraad de aanbeveling naar de commissaris van de Koning, Wim van de Donk. De commissaris adviseert vervolgens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ronald Plasterk, over de aanbeveling. De minister beslist en draagt de burgemeester voor herbenoeming voor bij Zijne Majesteit de Koning. Na iedere periode van 6 jaar kan een burgemeester worden herbenoemd. De gemeenteraad heeft hierin de grootste stem.

Deel dit bericht met je vrienden!