Heusden berekent half miljoen voor half jaar opvang vluchtelingen

HEUSDEN – De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne gaat de gemeente van Heusden voor het eerste half jaar bijna een half miljoen kosten. De grootste kostenposten voor de gemeente zijn het verbouwen van een deel van de Voorste Venne en het huren van een locatiebeheerder en een projectleider. De gemeente verwacht dat het rijk de kosten grotendeels zal dekken, maar hoe dat precies geregeld gaat worden, is nog niet duidelijk.

Verbouwen en inrichten
Meer dan een derde van de 500.000 euro die de gemeente verwacht uit te gaan geven, wordt besteed aan het verbouwen van een deel van cultuurcentrum de Voorste Venne. Het prijskaartje van deze verbouwing? 180.000 euro. “Dit bedrag is nodig om de leegstaande vleugel van de Aleph in de Voorste Venne geschikt te maken voor tijdelijke opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne,” vertelt een woordvoerder van de gemeente. “De geraamde verbouwingskosten zijn nodig voor alle bouwkundige aanpassingen inclusief installaties en afwerking.”

Naast de verbouwing is 50.000 euro berekend voor de inrichting van de verblijfplaatsen van de vluchtelingen. “De inrichtingskosten zijn bedoeld voor de complete inboedel. De verwachting is dat deze locatie in mei gereed is voor het huisvesten van ongeveer veertig tot vijftig personen”, vertelt de woordvoerder.

Locatiebeheerder en projectleider
De eerste weken van de komst en opvang van vluchtelingen verliep hectisch. Om dit in de toekomst te vermijden, wil Heusden mensen aanstellen om meer structuur aan de opvang te geven. Er gaat een projectleider aangesteld worden en een locatiebeheerder, beiden verantwoordelijk voor de dagelijkse bezigheden op de opvanglocaties. Wie dit gaan worden is niet bekend, maar wel hoeveel deze mensen voor een halfjaar gaan kosten: samen 130.000 euro.

De overige kosten zitten in de bijdrage van welzijnsorganisatie Bijeen aan de opvanglocaties, die 28.000 euro kost. Daarnaast wordt voor een half jaar boodschappen, medicijnen, 24 uur per dag bereikbaarheid en zorg 55.000 euro berekend.

Vergoeding
De gemeente rekent voor de opvang op een vergoeding vanuit het rijk 700 euro per opvanglocatie. Dat zou echter niet genoeg zijn om de kosten van de verbouwing, het ingehuurde personeel en de andere uitgave te vergoeden. “De verwachting is dat de kosten, al dan niet deels, door het Rijk worden gecompenseerd. Gemeenten ontvangen een normbedrag van 700 euro per week per gerealiseerde gemeentelijke opvangplek. Dit bedrag kan worden gedeclareerd met terugwerkende kracht. Wat dit precies betekent voor onze gemeente is op dit moment nog niet helder”, deelde de woordvoerder van de gemeente hierover.

Deel dit bericht met je vrienden!