Inpassingsplan GOL aangepast

DE LANGSTRAAT – Door een tussenuitspraak van de Raad van State is het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) aangepast. Het nieuwe plan ligt nu weer bij de Raad van State.

Het aangepaste plan bevat een tijdschema voor natuurcompensatie, een oplossing voor grondruil met een agrariër en meer toelichting over geen nadelige gevolgen voor Natura2000-gebieden.

De GOL heeft drie doelen. Er worden drie ecologische verbindingszones gemaakt. Daarnaast worden er beschermingsmaatregelen gerealiseerd tegen hoogwater. Ook is het plan om via verkeer de leefbaarheid van omliggende dorpen te vergroten.

Deel dit bericht met je vrienden!