Kadernota Loon op Zand telt drie ambities

LOON OP ZAND - De gemeente Loon op Zand heeft de gemeenteraad de kadernota voor 2016 gepresenteerd.
Daarin staat welke ambities het college heeft voor volgend jaar.

In de kern De Moer wil de gemeente basisschool De Start openhouden. Of de benodigde drie ton hiervoor beschikbaar is, is nog onduidelijk.

Verder wil het college 90.000 euro uittrekken voor een voetpad langs de Kloosterstraat in Loon op Zand.

Als derde wil het college 20.000 euro reserveren voor de lintenstructuur maar daarvoor zal een extern bureau ingehuurd moeten worden.

Foto: Langstraat Media Gérard van Boxtel ©2015

Deel dit bericht met je vrienden!