Loon op Zand verbiedt openlijk gebruik lachgas

LOON OP ZAND - De gemeente Loon op Zand gaat het openlijk gebruik van lachgas verbieden. Dat schrijft de wethouder in antwoord op vragen van het CDA.

In de raadsvragen drong het CDA aan op maatregelen tegen de overlast van recreatief lachgasgebruik in de gemeente. Het verbod wordt nu in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) opgenomen, naast het verbod op openlijk drankgebruik en openlijk softdrugsgebruik.

In het antwoord geeft het college ook aan dat lachgas vooralsnog op zichzelf een legaal te verkopen en gebruiken product is. “Een gebruiksverbod is daarom alleen van toepassing wanneer dit gepaard gaat met gedragingen die openbare orde verstoren, het woon- en leefklimaat aantasten of anderszins overlast veroorzaken.”

Door strafbaarstelling in de APV kunnen politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) strafrechtelijk handhaven wanneer het verbod wordt overtreden. Als iemand wordt bestraft dan kan dat leiden tot hechtenis van drie maanden of een geldboete.

De gemeente brengt het beleid onder de aandacht tijdens bijeenkomsten, zoals ‘Dat doet mijn kind niet’ op 3 maart.

Deel dit bericht met je vrienden!