Nieuwe verantwoordelijken onderhoud bedrijvenpark Kaatsheuvel

KAATSHEUVEL - De Gebiedscommissie Bedrijvenpark Kaatsheuvel neemt per 1 april 2023 het onderhoud van het bedrijvenpark voor haar rekening. De aangesloten ondernemers hebben gebruik gemaakt van het zogeheten 'uitdaagrecht'.

Met dat recht kunnen mensen taken van de gemeente overnemen, als zij denken of vinden dat het beter, goedkoper of sneller kan. De Gebiedscommissie is van mening dat door deze overname de tevredenheid over het onderhoud bij ondernemers toeneemt.

De gemeente zal het budget overdragen een de Gebiedscommissie. Zij gaan over een periode van vier jaar het cosmetisch onderhoud uitvoeren. De taken die daarbij horen variëren van schoffelen, tot vegen, tot het legen van afvalbakken.