Ontwerp Masterplan Wereld van de Efteling aangepast

KAATSHEUVEL - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand legt het Ontwerp Masterplan Wereld van de Efteling ter vaststelling voor aan de raad.

Op grond van inspraakreacties stelt het college voor het Masterplan te wijzigen door de mogelijk zuidelijke toegangsweg via Hooispoor te laten vervallen. Ongeveer de helft van de 54 ontvangen inspraakreacties ging daar over.

Varianten van een meer noordelijk gelegen extra ontsluiting worden onderzocht.

Deel dit bericht met je vrienden!