Proefperiode optreedlocatie Park Vredeoord

DONGEN - Het college stelt de gemeenteraad voor om van 27 april tot en met 30 september 2019 een proef- periode te houden voor het organiseren van kleinschalige activiteiten op de nieuwe optreedlocatie in Park Vredeoord. De proef houdt in dat niet per activiteit vergunning wordt aangevraagd, maar onder voorwaarden 10 tot 15 activiteiten in de genoemde periode.

Dat maakt het gemakkelijker om kleinschalige activiteiten te organiseren. De voorwaarden zijn vastgelegd in het document 'Proef optreedlocatie in Park Vredeoord' waaraan de programmacommissie, die verantwoordelijk is voor het organiseren van 10 tot 15 activiteiten gedurende de proef, zich heeft geconformeerd. Na goedkeuring door de raad zal de omgeving hierover opnieuw geïnformeerd worden.

Deel dit bericht met je vrienden!