Raadslid Henk Heuverling vertrekt

WAALWIJK - Raadslid Henk Heuverling van de fractie LOKAALBELANG trekt zich op 1 juni 2016 terug uit de lokale politiek.
Heuverling stopt dan als raadslid.

Na vorig jaar om gezondheidsredenen ontslag te hebben genomen als wethouder is Heuverling tot de conclusie gekomen dat hij nog graag nieuwe persoonlijke wensen wil invullen en daarom ontslag neemt als raadslid.

Heuverling is 27 jaar zeer actief geweest als bestuurder van de gemeente. Daarvan was hij 24 jaar wethouder (1978-1995 en 2008-2015) en 3 jaar raadslid (2006-2008 en 2015-2016).

In 2008 was hij een van de drijvende krachten achter het samengaan van 4 lokale partijen in één nieuwe partij. In 2010 nam deze partij onder de naam LOKAALBELANG voor het eerst, en met succes (7 zetels), deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Bij de laatste verkiezingen steeg dat aantal tot 9.

Heuverling had een zeer brede interesse en heeft veel beleidsterreinen in zijn portefeuille gehad. Zijn speciale aandacht ging uit naar Stedenbouw en Ruimte. Hij heeft ondermeer een stempel gedrukt op de realisatie van voorzieningen als De Leest (inclusief recente uitbreiding), Jongerencentrum De Tavenu, de Openbare Bibliotheek, Gemeentehuis en de nieuwbouw van het Olympiabad. Hij gaf de eerste aanzet voor het verplaatsen van het Nederlands Leder- en Schoenenmuseum naar het centrum.

Door zijn toedoen heeft onze gemeente de laatste jaren sterk geïnvesteerd in het moderniseren van vele onderwijsaccommodaties en het ontwikkelen van de (bouw)locaties Besoyen, Walewyc, Moller en Sportcampus Olympia en hield de belangen van en voor het centrum scherp in de gaten en handelde daarnaar.

Deel dit bericht met je vrienden!