Raadsopiniebijeenkomst Omgevingswet Waalwijk

WAALWIJK - Tijdens de raadsopiniebijeenkomst op 3 juni 2021 is de gemeenteraad van Waalwijk gevraagd om zijn mening te geven over een aantal raadskeuzes die nodig zijn vóór de invoering van de Omgevingswet in 2022. Als gemeente moet Waalwijk vele keuzes maken over hoe ze de letter en geest van de Omgevingswet in 2022 gaat invoeren.

Vooraf hebben de raadsleden een informatiedocument ontvangen over de onderwerpen waarover opinie gevraagd wordt: omgevingsbevoegdheden en leges. Een van de vragen was: 'Wat vindt u van de voorkeursoptie van het college om de omgevingsbevoegdheden verder uit te werken op basis van: betrokkenheid raad op hoofdlijnen?' Een overduidelijke meerderheid was het oneens met deze voorkeursoptie van het college.

Deel dit bericht met je vrienden!