Samenloop voor Hoop zoekt jou!!

LOON OP ZAND - Tijdens het Pinksterweekend, 5 en 6 juni 2022, wordt er in Loon op Zand een Samenloop voor Hoop georganiseerd. Tijdens deze bijzondere 24-uurs wandelestafette met diverse activiteiten rondom het sportieve evenement wordt er geld ingezameld voor Kankerbestrijding. Leven met en na kanker! Heb jij hart voor KWF, voel jij je betrokken en aangetrokken bij het doel van onze Samenloop en wil je je daarom als vrijwilliger inzetten? Meld je dan aan!

Als Samenloop-vrijwilliger krijg je de kans om te investeren in (kwaliteit van) leven. Je kunt jouw talenten inzetten om de Samenloop Gemeente Loon op Zand op de kaart te zetten. Dat kan bijvoorbeeld als commissielid. Samen met andere commissieleden zorg je dat het evenement op rolletjes loopt en dat er zo veel mogelijk mensen meewandelen of komen kijken. Iedereen heeft zijn/haar eigen aandachtsgebied en jij hebt de keuze bij welke commissie jij wilt behoren. Voor dit mooie evenement is het Samenloop-bestuur op zoek naar:

Commissielid vrijwilligers

In deze commissie zorg je door middel van publiciteit en wervingsactiviteiten voor een optimale bezetting van de vrijwilligersorganisatie. Daartoe behoren taken als het deelnemen aan commissievergaderingen, aansturen en begeleiden van de vrijwilligers gedurende het evenement, actief zoeken naar vrijwilligers voor de Samenloop en het opstellen van een rooster voor de inzet van vrijwilligers.

Commissielid lotgenoten

In deze commissie draag je zorg voor het actief betrekken van lotgenoten en hun naasten bij de Samenloop. Daarnaast ontvang en begeleid je de lotgenoten tijdens het evenement.
Daartoe behoren taken als het deelnemen aan commissievergaderingen, coördineren van de werving van lotgenoten, organiseren van informatie avonden, ontwikkelen van een programma voor lotgenoten.

Commissielid ceremonies

In deze commissie ben je verantwoordelijk voor de officiële ceremonies die tijdens de Samenloop worden gehouden. Daartoe behoren taken zoals het deelnemen aan commissie vergaderingen, voorbereiden en begeleiden van de officiële ceremonies, waaronder de openingsceremonie, kaarsenceremonie en slotceremonie, het uitnodigen van sprekers en zorgen voor passende muziek en het maken van een plan en instrueren van de deelnemers van de ceremonies.

Commissielid kinderloop

De Kinderloop is een vast onderdeel van de Samenloop, waardoor ook kinderen mee kunnen doen aan dit fantastische evenement. In deze commissie plan en coördineer je dit onderdeel. Daartoe behoren taken als het werven van kinderen via scholen en (sport) verenigingen, kinderen informeren over de kinderloop en samenloop, kinderen enthousiasmeren om actieste starten voor de kinderloop, het aanmelden en registreren van kinderen, een leuk programma samenstellen voor de kinderen.

Commissielid sponsoring

In deze commissie ben je verantwoordelijk voor het leggen van contacten met lokale ondernemers/organisaties om een zo groot mogelijke bijdrage te verkrijgen in natura of in geld voor de samenloop. Daartoe behoren taken als het deelnemen aan commissie vergaderingen, het ontwikkelen en tot uitvoer brengen van sponsorpakketten, actief zoeken naar bedrijven voor levering van teams, vrijwilligers en sponsorafspraken.

Commissielid teamwerving

In deze commissie ben je er verantwoordelijk voor dat er voldoende teams meedoen aan de Samenloop. Je stimuleert de deelname door middel van publiciteit en wervingsactiviteiten. Daartoe behoren taken als het deelnemen aan commissievergaderingen, potentiële kandidaten en/of bedrijven/organisaties benaderen met als doel het werven van teams en/of vrijwilligers, informatieavonden organiseren voor deelnemende teams, deelnemende teams motiveren tot het verkopen van zoveel mogelijk kaarsenzakken en het ontplooien van fondsenwervende activiteiten, deelnemende teams begeleiden voor, tijdens en na de Samenloop en het registreren van de deelnemende teams en hun deelnemers.

Commissielid amusement en catering

In deze commissie ben je medeverantwoordelijk voor het volledige amusementsprogramma en de catering tijdens de Samenloop. Daartoe behoren taken zoals het deelnemen aan commissievergaderingen, programma opstellen voor sprekers en entertainment, werven van artiesten voor optredens, verzorgen van de horecastands en de prijsafspraken.

Commissielid logistiek en veiligheid

In deze commissie ben je verantwoordelijk voor het regelen van de technische zaken op het Samenloop-terrein. Daartoe horen taken zoals deelnemen aan commissievergaderingen, ervoor zorgen dat al het benodigde materiaal tijdig wordt geleverd, goed functioneert en op tijd wordt afgevoerd, aanvragen van de vereiste vergunningen, regelen van alle faciliteiten op
het terrein, opstellen van een draaiboek en het opstellen van een veiligheidsplan en

Commissielid pr & communicatie

In deze commissie zorg je ervoor dat er bekendheid wordt gegeven aan de Samenloop. Dit heeft als doel het verkrijgen van voldoende deelnemers, vrijwilligers en sponsoren. Daartoe behoren taken zoals het opstellen en uitvoeren van een marketing- & communicatieplan, inclusief kostenbegroting, bekendheid geven aan de samenloop via o.a. social media, persberichten, interviews, nieuwsbrieven, het samenstellen van promotiemiddelen en het inschakelen van vrijwilligers voor het maken van foto’s/films.In deze taken en verantwoordelijkheden sta je niet alleen.

Elke commissie bestaat uit meerdere vrijwilligers en tussen de commissies vindt er ook een vorm van samenwerking plaats. Bovendien ​volgt het bestuur de doelen, aanpak en vorderingen van elke commissie. Vanuit elke commissie wordt daarvoor een commissievoorzitter gekozen die de contacten met het bestuur onderhoudt. Meld je aan en doe mee!

Wil je je als vrijwilliger inzetten voor het welslagen van dit maatschappelijk project, Samenloop voor Hoop in Gemeente Loon op Zand in juni 2022, en ben je geïnteresseerd in een van bovenstaande functies? Heb je daarvoor de tijd, afhankelijk van de commissie tot enkele uren per week, in de periode van 1 mei 2021 t/m 6 juni 2022, neem dan voor meer informatie of om je aan te melden contact op met de voorzitter van de Samenloop, Frank Tabbers via tabbersfrank@gmail.com .Afhankelijk van de reacties nodigen we je uit voor een kennismakings- en informatieavond met het bestuur en collega vrijwilligers eind januari 2021.