Veel tachtigplussers wonen al lange tijd op dezelfde plek

DE LANGSTRAAT - Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat minstens één op de acht tachtigplussers al meer dan een halve eeuw op hetzelfde adres woont. Deze bevindingen zijn gebaseerd op gegevens uit de Woonbase.

In de gemeente Loon op Zand was dit percentage lager dan in de andere gemeentes van De Langstraat, hier woont namelijk 14,2 procent van de tachtigplussers langer dan 50 jaar op hetzelfde adres. Loon op Zand wordt echter wel op de voet gevolgd door de gemeente Dongen, waar 15,2 procent al meer dan 50 jaar in hetzelfde huis woont. Voor tachtigplussers is het ook lastig om weg te gaan uit de gemeente Waalwijk, hier woont namelijk 16,1 procent langer dan een halve eeuw op dezelfde plek. Alleen de grote uitschieter is de gemeente Heusden, hier woont wel 18,9 procent van de tachtigplussers al meer dan 50 jaar op hetzelfde adres.