Waalwijk werkt aan wortelopdruk Oudestraat

WAALWIJK - De gemeente Waalwijk werkt, om de veiligheid te garanderen, onder meer aan het verhelpen van oneffenheden in de verharding door wortelopdruk. Nieuwe plantlo-caties voor bomen worden tegenwoordig voorzien van meer ruimte en waar nodig een wortelscherm. Hierdoor heeft de boom meer ruimte om zich te ontwikkelen en wordt wortelopdruk voorkomen.

Het tegengaan van wortelopdruk gebeurt momenteel door het weghakken van wortels en de verharding weer te herstellen. Dit is echter een tijdelijke maatregel, aangezien de wortels blijven groeien. Daarnaast is het een arbeidsintensief karwei en continue proces waar de nodige kosten mee gemoeid zijn. Ook op bestaande locaties gaan wij daarom waar mogelijk gebruik maken van wortelschermen.

Een duurzame oplossing voor de zuidzijde van de Oudestraat staat voor het najaar op de planning. De Oudestraat is zowel bovengronds (krappe plantvakken) als ondergronds (kabels en leidingen) beperkt in de mogelijkheden voor een duurzame oplos-sing met wortelschermen.

De gemeente is op zoek naar maximaal vijf bewoners die plaats willen nemen in een werk-groep en zo een klankbord vormen voor de overige bewoners.
Om tot een passende oplossing te komen, bespreekt de gemeente samen met de werkgroep de wensen en mogelijkheden voor de bomen in de straat.

U kunt zich tot en met vrijdag 4 maart aanmelden voor de werkgroep. Dit kan door een e-mail inclusief uw gegevens (naam, adres en telefoonnummer) te stu-ren naar de heer T. Elschot (gebiedscoördi-nator) via het e-mail adres telschot@waalwijk.nl. U kunt ook bellen naar telefoonnummer (0416) 683 456. Na het vormen van de werkgroep houden wij u op de hoogte via bewonersbrieven.

Deel dit bericht met je vrienden!