Aanpak alcoholgebruik onder jongeren

HEUSDEN - De gemeente Heusden ziet geen enkele reden om de aanpak van het alcoholgebruik onder minderjarigen op een lager pitje te zetten.
De komende jaren blijft het een van de speerpunten in het gezondheidsbeleid.

De cijfers over alcoholgebruik onder de Heusdense jeugd tussen twaalf en achttien jaar zijn positiever dan een paar jaar geleden, maar dat neemt niet weg dat nog te veel jongeren op te jonge leeftijd te veel drinken.

Van de Heusdense jongeren onder achttien jaar drinkt 45 procent alcohol. Ruim een kwart heeft al voor z'n veertiende het eerste glas genuttigd. Bij de controle wordt niet langer samengewerkt met Waalwijk; via de zogeheten Meierijgemeenten is volgens Heusden meer capaciteit beschikbaar.

Met goede voorlichting en gerichte controles hoopt Heusden belangrijke stappen te zetten. Het uiteindelijke doel voor de gehele regio: geen enkele jongere onder achttien jaar drinkt nog alcohol.

Bron: Brabants Dagblad

Deel dit bericht met je vrienden!